DE LEKKERSTE LOKALE

BROODJES & GEBAKJES

INFORMATIE VOOR DE BAKKER

Met een Gouden Bekroning bevestigt u de kwaliteit van uw product!

Waarom Bekroond met Goud?
Een goed product bakken is waar u als ondernemer voor staat. Bekroond met Goud helpt u om uw beste producten nog beter onder de aandacht te brengen.

Gedegen beoordeling
De producten die u aanbiedt voor 'Bekroond met Goud' worden door een medewerker van FoodBase bij u opgehaald. Een team van ervaren en onafhankelijke keurmeesters beoordeelt uw producten op basis van een 5-puntsschaal, welke is gebaseerd op vooraf vastgestelde uniforme beoordelingscriteria.

Rapportage
Per product krijgt u een beoordelingsrapport. Het resultaat van de beoordeling 'Bekroond met Goud' wordt uitgedrukt in gouden medailles. Per beoordelingsonderdeel kunt u maximaal 5 gouden medailles behalen. Het rapport is zo vorm gegeven dat u het ook als promotiemiddel kunt gebruiken.

Het certificaat 'Bekroond met Goud'
Het certificaat 'Bekroond met Goud' wordt aan die producten toegekend, die op tenminste 3 beoordelingsonderdelen met 5 gouden medailles beoordeeld zijn en alle overige beoordelingsonderdelen dienen met minimaal 4 gouden medailles beoordeeld te zijn. Met het certificaat toont u al uw klanten de klasse van uw product.

Waaruit bestaat de dienst 'Bekroond met Goud'?
De dienst bestaat uit: het bemonsteren/de voorrijkosten, de beoordeling van het product, het beoordelingsrapport, het certificaat en de vermelding op de website: www.bekroondmetgoud.nl. Zowel het certificaat en de vermelding op de website gelden alleen wanneer een Gouden Bekroning wordt toegekend. 

Extra promotiemiddelen
U heeft de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding extra promotiemiddelen voor  uw Bekroonde producten te bestellen. U kunt daarbij zelf bepalen wat u wilt hebben. Wij kunnen u verschillende promotiemiddelen aanbieden, waaronder:

  • A1 posters met uw eigen logo + product,
  • A1 Bekroond met Goud poster,
  • Banners met eigen logo + product,
  • Productstickers
  • Vloerstickers

Meer informatie en online aanmelding kunt u vinden op www.foodbase.nl/dienst/bekroond-met-goud

Persvragen: heeft u vragen over Bekroond met Goud? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van FoodBase via 0317 - 47 12 82 of info@foodbase.nl